Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF BUKU TEKS PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 4

BUKU TEKS PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 4

BUKU TEKS PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 4

Buku Teks Pendidikan Muzik Tingkatan 4 merupakan satu sumber utama pembelajaran untuk pelajar pada peringkat tersebut. Ia menyediakan teks-teks, aktiviti, dan maklumat yang berkaitan dengan bidang muzik, membantu pelajar memahami konsep-konsep penting dalam muzik dan mengembangkan kemahiran muzikal mereka.

  • Sumber utama pembelajaran: Buku ini menjadi panduan utama bagi pelajar Tingkatan 4 dalam mempelajari topik-topik berkaitan muzik.
  • Merangkumi pelbagai topik: Buku ini menyentuh aspek-aspek seperti sejarah muzik, teori muzik, komposer terkenal, genre muzik, dan teknologi dalam muzik.
  • Aktiviti dan latihan: Buku ini mengandungi aktiviti-aktiviti dan latihan-latihan yang membantu pelajar memahami dengan lebih mendalam konsep-konsep muzik yang dipelajari.
  • Bahan bacaan tambahan: Selain teks utama, buku ini juga mungkin menyertakan bahan bacaan tambahan untuk memperluas pengetahuan pelajar tentang muzik.

BUKU TEKS PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 4

PANDUAN GURU GUNA BUKU TEKS
Memastikan untuk membaca dengan teliti dan mengikuti arahan serta aktiviti yang disediakan dalam Buku Teks Pendidikan Muzik Tingkatan 4 bagi memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konsep-konsep muzik yang diajar.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top