Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF BUKU TEKS SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 5

BUKU TEKS SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 5

BUKU TEKS SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 5

Buku Teks Sains Rumah Tangga Tingkatan 5 adalah bahan pembelajaran yang dirangka khas untuk pelajar pada tahap tinggi pendidikan menengah. Ia merangkumi pelbagai topik berkaitan dengan pengurusan rumah tangga, makanan dan pemakanan, pemeliharaan kesihatan, dan kemahiran kejuruteraan rumah.

  • Merangkumi Topik Berkaitan Rumah Tangga: Buku ini menyediakan maklumat terperinci mengenai pengurusan rumah tangga termasuk penjagaan rumah, pengurusan kewangan, dan perancangan keluarga.
  • Fokus kepada Pemakanan Sihat: Ia memberikan penekanan yang besar kepada pemakanan dan pemeliharaan kesihatan dengan membincangkan pelbagai aspek seperti keperluan nutrisi, penyediaan makanan yang sihat, dan kesan pemakanan terhadap kesihatan.
  • Pembincangan Mengenai Kemahiran Kejuruteraan Rumah: Buku ini juga mengandungi maklumat tentang kemahiran kejuruteraan rumah seperti pengurusan tenaga, penjimatan air, dan penggunaan teknologi dalam rumah tangga.

BUKU TEKS SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 5

PANDUAN GURU GUNA BUKU TEKS
Untuk memaksimumkan manfaat daripada Buku Teks Sains Rumah Tangga Tingkatan 5, pelajar disarankan untuk mengaplikasikan konsep dan pengetahuan yang dipelajari dalam kehidupan harian mereka, melalui amalan yang berterusan dan refleksi ke atas pengalaman sebenar.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top