Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF BUKU TEKS SAINS SUKAN TINGKATAN 4

BUKU TEKS SAINS SUKAN TINGKATAN 4

BUKU TEKS SAINS SUKAN TINGKATAN 4

Buku teks Sains Sukan Tingkatan 4 menyediakan pengenalan yang holistik terhadap pelbagai aspek sains dan sukan yang relevan dengan tahap pendidikan menengah atas.

  • Isi kandungan yang meliputi pelbagai aspek sains dan sukan yang relevan dengan tahap pendidikan menengah atas.
  • Meneroka konsep-konsep asas seperti biomekanik, fisiologi, dan psikologi sukan dengan terperinci.
  • Memberikan contoh-contoh amali dan aktiviti-aktiviti pembelajaran untuk mengaplikasikan pengetahuan secara praktikal.

BUKU TEKS SAINS SUKAN TINGKATAN 4

PANDUAN GURU GUNA BUKU TEKS
“Untuk memaksimumkan manfaat daripada Buku Teks Sains Sukan Tingkatan 4, pelajar disarankan untuk mengkaji setiap topik dengan teliti, membuat catatan yang ringkas, dan melibatkan diri dalam aktiviti amali yang disediakan untuk meningkatkan pemahaman dan aplikasi konsep-konsep sains sukan.”
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top