Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF BUKU TEKS SYARIAH ISLAMIYAH TINGKATAN 5

BUKU TEKS SYARIAH ISLAMIYAH TINGKATAN 5

BUKU TEKS SYARIAH ISLAMIYAH TINGKATAN 5

BUKU TEKS SYARIAH ISLAMIYAH TINGKATAN 5 ialah sumber utama bagi pelajar tingkatan ini untuk mendalami pengetahuan berkaitan syariah dan isu-isu keagamaan. Buku teks ini menyediakan maklumat yang terperinci tentang konsep-konsep asas dalam agama Islam, termasuk hukum-hukum syarak, akidah, ibadah, dan muamalat. Ia juga merangkumi kajian-kajian kes dalam bidang fiqh dan usul fiqh yang memberi peluang kepada pelajar untuk memahami aplikasi hukum-hukum Islam dalam kehidupan seharian.

  • Buku teks memberikan maklumat terperinci mengenai konsep-konsep utama dalam agama Islam.
  • Merangkumi hukum-hukum syarak, akidah, ibadah, dan muamalat.
  • Menyediakan kajian kes dalam bidang fiqh dan usul fiqh.
  • Membantu pelajar memahami dan mengaplikasikan hukum-hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

BUKU TEKS SYARIAH ISLAMIYAH TINGKATAN 5

PANDUAN GURU GUNA BUKU TEKS
“Amalkan pembacaan berterusan serta rujukan yang teliti terhadap nota-nota penting dan penekanan yang diberikan oleh pengajar, dan jadikan perbincangan dalam kelas sebagai platform untuk mendalami dan memahami sepenuhnya konsep-konsep yang diajar dalam buku teks.”
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top