Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD DSKP PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 SJKC

DSKP PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 SJKC

DSKP PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 SJKC

DSKP PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 SJKC adalah satu dokumen standard yang merangkumi matlamat, kurikulum, dan penilaian bagi mata pelajaran Pendidikan Moral untuk murid-murid tahun 1 di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina.

  • Matlamat Pembelajaran: Menanamkan nilai-nilai moral asas seperti kejujuran, bertimbang rasa, dan bertanggungjawab kepada murid-murid.
  • Kurikulum: Merangkumi topik-topik seperti menghormati warga sekolah, kebersihan diri, dan kesedaran terhadap alam sekitar.
  • Penilaian: Menggunakan kaedah penilaian holistik untuk mengukur pencapaian murid dalam aspek pembangunan moral.

DSKP PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 SJKC

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Guru perlu memahami dengan teliti DSKP ini dan merancang aktiviti pembelajaran yang sesuai untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan, dengan memberi penekanan kepada pembentukan nilai moral dalam konteks budaya dan kehidupan harian murid-murid.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top