Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD DSKP BAHASA ARAB TAHUN 3 SEKOLAH RENDAH

DSKP BAHASA ARAB TAHUN 3

DSKP BAHASA ARAB TAHUN 3

DSKP Bahasa Arab Tahun 3 merupakan satu dokumen standard yang menyediakan garis panduan kepada guru-guru dalam merancang pengajaran dan pembelajaran subjek Bahasa Arab bagi murid-murid peringkat tahun 3.

  • Merangkumi penekanan terhadap kemahiran berkomunikasi dalam Bahasa Arab seperti mendengar, bertutur, membaca, dan menulis.
  • Menetapkan objektif pembelajaran yang jelas bagi setiap aspek kemahiran.
  • Menyediakan susunan bahan pengajaran yang bersesuaian dengan tahap perkembangan dan kebolehan murid tahun 3.
  • Menekankan aspek tatabahasa dan struktur ayat yang sesuai dengan tahap pembelajaran murid.
  • Memperincikan penilaian dan pentaksiran yang relevan untuk mengukur pencapaian murid dalam subjek Bahasa Arab.

DSKP BAHASA ARAB TAHUN 3

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Guru perlu merujuk DSKP Bahasa Arab Tahun 3 secara berkala untuk memastikan bahawa pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan selaras dengan matlamat pembelajaran yang ditetapkan.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top