Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD DSKP BAHASA INGGERIS TAHUN 4 SEKOLAH RENDAH

DSKP BAHASA INGGERIS TAHUN 4 SK

DSKP BAHASA INGGERIS TAHUN 4

DSKP Bahasa Inggeris Tahun 4 adalah satu dokumen standard yang merangkumi matlamat pembelajaran serta pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris bagi tahun 4.

  • DSKP ini menyediakan garis panduan kepada guru mengenai kurikulum Bahasa Inggeris yang perlu diajar kepada murid tahun 4.
  • Ia merangkumi penekanan terhadap empat aspek utama Bahasa Inggeris iaitu membaca, menulis, mendengar, dan bertutur.
  • Dokumen ini menetapkan standard prestasi yang dijangka bagi murid-murid pada peringkat tersebut, membantu guru dalam menilai pencapaian murid dan merancang pengajaran yang sesuai.

DSKP BAHASA INGGERIS TAHUN 4 SK

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Guru perlu merujuk kepada DSKP Bahasa Inggeris Tahun 4 secara berkala untuk memastikan pengajaran dan penilaian mereka selari dengan matlamat pembelajaran yang ditetapkan.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top