Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF DSKP MATEMATIK TINGKATAN 3

DSKP MATEMATIK TINGKATAN 3

DSKP MATEMATIK TINGKATAN 3

DSKP Matematik Tingkatan 3 adalah satu dokumen rasmi yang menyusun matlamat pembelajaran dan penilaian untuk mata pelajaran Matematik bagi pelajar Tingkatan 3.

  • Matlamat Pembelajaran: DSKP ini merangkumi matlamat pembelajaran yang merangkumi konsep-konsep Matematik seperti algebra, geometri, trigonometri, dan statistik.
  • Penilaian Pembelajaran: Ia juga menetapkan cara-cara penilaian yang mencakupi aspek pengetahuan, kemahiran, dan sikap dalam Matematik.
  • Pengintegrasian Teknologi: DSKP ini mungkin merangkumi penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik.

DSKP MATEMATIK TINGKATAN 3

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Penggunaan DSKP Matematik Tingkatan 3 oleh guru adalah penting untuk merancang pengajaran yang berkesan, dengan merujuk kepada matlamat dan penilaian yang ditetapkan dalam dokumen tersebut, guru boleh memastikan bahawa pembelajaran Matematik dilaksanakan secara sistematik dan berfokus pada pencapaian objektif pembelajaran yang telah ditetapkan.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top