Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD DSKP PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 SK

DSKP PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 SK

DSKP PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 SK

DSKP Pendidikan Moral Tahun 1 SK adalah dokumen standard yang merangkumi matlamat pembelajaran serta penilaian bagi mata pelajaran Pendidikan Moral bagi murid-murid tahun 1 di Sekolah Kebangsaan.

  • Matlamat Pembelajaran: Menanam nilai-nilai moral dan etika dalam diri murid sejak awal pembelajaran.
  • Penekanan Nilai: Memperkenalkan konsep asas nilai seperti jujur, bertimbang rasa, bertolak ansur, dan bertanggungjawab.
  • Aktiviti Pembelajaran: Menggunakan pelbagai kaedah pengajaran termasuk cerita, permainan peranan, dan perbincangan untuk memahamkan nilai-nilai moral kepada murid.
  • Penilaian: Membuat penilaian berterusan terhadap pemahaman dan penerapan nilai-nilai moral dalam kehidupan harian murid.

DSKP PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 SK

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Guru perlu menyelaraskan aktiviti pembelajaran dengan matlamat DSKP serta memilih kaedah yang sesuai untuk membantu murid memahami dan mengamalkan nilai-nilai moral dalam kehidupan seharian.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top