Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF DSKP PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 SEKOLAH RENDAH

DSKP PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5

DSKP PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5

DSKP Pendidikan Muzik Tahun 5 adalah satu dokumen standard yang merangkumi matlamat, objektif, dan penilaian pembelajaran bagi pelajar tahun 5 dalam mata pelajaran Muzik.

  • Matlamat Pembelajaran: Mempelajari unsur-unsur muzik seperti melodi, ritma, harmoni, dan dinamik.
  • Objektif Pembelajaran: Meningkatkan kemahiran bermain alat muzik, membaca not muzik, dan memahami bentuk-bentuk muzik.
  • Aktiviti Pembelajaran: Melalui persembahan, latihan bermain alat muzik, dan pengalaman mendengar, murid dibimbing untuk memahami dan mengapresiasi keindahan muzik.
  • Penilaian: Melalui ujian bertulis, penilaian lisan, dan penilaian berterusan, murid dinilai berdasarkan pencapaian dalam pelbagai aspek muzik.

DSKP PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Guru boleh menggunakan DSKP Pendidikan Muzik Tahun 5 sebagai panduan untuk merancang aktiviti pembelajaran yang menyeronokkan dan efektif, serta menyediakan penilaian yang relevan untuk memastikan pencapaian pembelajaran murid dalam bidang muzik.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top