Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD DSKP SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 5

DSKP SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 5

DSKP SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 5

DSKP Sains Rumah Tangga Tingkatan 5 adalah satu dokumen panduan yang menyenaraikan matlamat, pencapaian, dan penilaian dalam mata pelajaran Sains Rumah Tangga untuk pelajar tingkatan 5. Dokumen ini memberi garis panduan kepada guru untuk merancang pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dalam subjek ini.

  • Matlamat Pembelajaran: Menyediakan rangka kerja untuk membolehkan pelajar menguasai kemahiran praktikal dalam penyediaan makanan, pengurusan rumah tangga, dan pemahaman tentang kesihatan makanan.
  • Pencapaian: Menekankan pencapaian kemahiran praktikal dan pengetahuan berkaitan dengan pilihan makanan yang sihat, teknik-teknik memasak, pengurusan kewangan rumah tangga, dan pemeliharaan persekitaran yang bersih dan sihat.

DSKP SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 5

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Dalam mengaplikasikan DSKP Sains Rumah Tangga Tingkatan 5, guru perlu memahami dengan mendalam matlamat dan pencapaian yang disyorkan, serta mengadaptasikan kaedah pengajaran dan penilaian yang sesuai dengan keperluan pelajar dan konteks pembelajaran mereka.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top