Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

RPH BAHASA CINA TAHUN 2 2024/2025

RPH BAHASA CINA TAHUN 2 2024/2025, Mendorong murid untuk berbual dan berinteraksi dalam Bahasa Cina melalui perbincangan kumpulan, permainan bahasa, dan aktiviti dialog.

RPH BAHASA CINA TAHUN 2 2024/2025

RPH BAHASA CINA TAHUN 2 2024/2025 adalah sebuah rancangan pengajaran harian yang disusun oleh guru Bahasa Cina untuk memberi pengajaran kepada pelajar kelas tahun 2 mengenai aspek-aspek asas Bahasa Cina. Ia merangkumi aktiviti-aktiviti pembelajaran yang bertujuan untuk memperkenalkan dan memperkukuhkan pemahaman murid terhadap huruf-huruf, bunyi-bunyi bahasa, perkataan-perkataan asas, kemahiran membaca, menulis, mendengar, dan bertutur dalam Bahasa Cina.

  • Pengenalan Huruf Cina: Memperkenalkan huruf-huruf asas dalam Bahasa Cina seperti 水 (shuǐ) untuk ‘air’, 日 (rì) untuk ‘hari’, dan 月 (yuè) untuk ‘bulan’.
  • Pengucapan Asas: Menekankan aspek fonetik dalam Bahasa Cina serta intonasi yang betul dalam pengucapan perkataan-perkataan.
  • Pembelajaran Perkataan Asas: Mengajarkan murid untuk mengenal perkataan-perkataan mudah dalam Bahasa Cina dan menggunakan mereka dalam ayat-ayat sederhana.

Nota : Buat masa sekarang masih dalam proses untuk mengeluarkan RPH sesi 2024/2025. Untuk masa ini anda boleh dapatkan dan semak RPH sesi sekolah 2023/2024.

RPH BAHASA CINA TAHUN 2 2024/2025

Anda boleh merujuk sample bahan RPH dan boleh juga untuk muat turun dan dapatkan segera. Boleh klik pada butang download disediakan dibawah.

RPH BAHASA MELAYU TAHUN 2 2024/2025
Tip Penggunaan RPH
Guru subjek bahasa Cina boleh memaparkan contoh dengan teknik mudah untuk membantu murid memhami subjek.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top