Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

RPH BAHASA INGGERIS TAHUN 1 2024/2025

RPH BAHASA INGGERIS TAHUN 1 2024/2025

RPH BAHASA INGGERIS TAHUN 1 2024/2025

RPH BAHASA INGGERIS TAHUN 1 2024/2025 adalah rancangan pengajaran harian yang disusun oleh guru Bahasa Melayu untuk mengajar pelajar kelas tahun 1 mengenai aspek-aspek asas bahasa Melayu. Ia merangkumi aktiviti-aktiviti pembelajaran yang bertujuan untuk memperkenalkan dan memperkukuhkan pemahaman murid terhadap huruf-huruf awal, bunyi-bunyi bahasa, perkataan-perkataan asas, kemahiran membaca, menulis, mendengar, dan berinteraksi dalam bahasa Melayu.

  • Sebagai panduan: RPH menyediakan panduan yang terperinci kepada guru mengenai langkah-langkah pembelajaran yang perlu dijalankan dalam kelas setiap hari.
  • Mencapai objektif pembelajaran: RPH membantu guru untuk merancang dan melaksanakan aktiviti pembelajaran yang sesuai untuk mencapai objektif pembelajaran yang telah ditetapkan.
  • Menyesuaikan pembelajaran: RPH membolehkan guru untuk menyesuaikan pengajaran mengikut keperluan dan tahap perkembangan murid.

RPH BAHASA INGGERIS TAHUN 1 2024/2025

Para guru boleh dapatkan RPH melalui klik sahaja butang download yang telah disediakan pada bahagian bawah.

RPH BAHASA MELAYU TAHUN 1 2024
Tip Penggunaan RPH
Catat dengan catatan penting untuk memastikan sesi pembelajaran anda berjalan lancar
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top