Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

RPH BAHASA MELAYU TAHUN 5 2024/2025

RPH BAHASA MELAYU TAHUN 5 2024/2025, membimbing murid dalam membuat penyelidikan, mengumpul data, dan membuat pembentangan hasil penyelidikan dalam Bahasa Melayu.

RPH BAHASA MELAYU TAHUN 5 2024/2025

RPH Bahasa Melayu Tahun 5 2024/2025 adalah sebuah rancangan pengajaran harian yang dirangka oleh guru Bahasa Melayu untuk membimbing murid-murid tahun 5 dalam memperoleh kemahiran bahasa Melayu yang lebih cemerlang dan memahami konsep-konsep bahasa secara mendalam. RPH ini disusun dengan teliti untuk memastikan bahawa setiap sesi pembelajaran memberi tumpuan kepada pembinaan kemahiran berbahasa yang berterusan.

  • Pembelajaran Tatabahasa: Memperdalam pemahaman murid dalam tatabahasa Bahasa Melayu melalui pelbagai aktiviti seperti menganalisis ayat, mengenal pasti jenis-jenis ayat, dan menggunakan struktur ayat yang betul.
  • Kefahaman Bacaan: Mendorong murid untuk membaca teks-teks yang lebih kompleks dan menganalisis maklumat yang disampaikan dalam teks tersebut. Memperkukuhkan kemahiran memahami isi bacaan melalui aktiviti pemahaman.
  • Penulisan Kreatif: Menggalakkan murid untuk menulis dengan kreativiti dan ekspresi diri melalui penulisan cerita pendek, puisi, dan karangan berformat yang berbeza.

RPH BAHASA MELAYU TAHUN 5 2024/2025

Boleh dapatkan segera dengan muat turun dibahagian butang dan download dibawah.

image
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 5 2024/2025 3
Tip Penggunaan RPH
Memberi peluang kepada murid untuk berinteraksi dalam perbincangan berkumpulan, bermain peranan, dan membuat pembentangan lisan untuk meningkatkan kemahiran berkomunikasi mereka dalam Bahasa Melayu.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top