Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

RPH BAHASA TAMIL TAHUN 2 2024/2025

RPH BAHASA TAMIL TAHUN 2 2024/2025,Memperkenalkan murid kepada bunyi-bunyi asas dalam Bahasa Tamil melalui perbincangan, lagu, dan bahan audiovisual yang sesuai.

RPH BAHASA TAMIL TAHUN 2 2024/2025

RPH BAHASA TAMIL TAHUN 2 2024/2025 adalah satu rancangan pengajaran harian yang disusun oleh guru Bahasa Tamil untuk mengajar pelajar kelas tahun 2 mengenai aspek-aspek asas Bahasa Tamil. Ia merangkumi aktiviti-aktiviti pembelajaran yang bertujuan untuk memperkenalkan dan memperkukuhkan pemahaman murid terhadap huruf-huruf awal, bunyi-bunyi bahasa, perkataan-perkataan asas, kemahiran membaca, menulis, mendengar, dan berinteraksi dalam Bahasa Tamil.

  • Pengenalan Huruf Tamil: Memperkenalkan huruf-huruf asas dalam Bahasa Tamil seperti அ (a), ஆ (ā), dan இ (i).
  • Pengucapan Asas: Menekankan aspek fonetik dalam Bahasa Tamil serta intonasi yang betul.
  • Pembelajaran Perkataan Asas: Membantu murid mengenal perkataan-perkataan mudah dalam Bahasa Tamil dan menggunakannya dalam konteks yang sesuai.

Nota : Buat masa sekarang masih dalam proses untuk mengeluarkan RPH sesi 2024/2025. Untuk masa ini anda boleh dapatkan dan semak RPH sesi sekolah 2023/2024.

RPH BAHASA TAMIL TAHUN 2 2024/2025

Anda boleh merujuk sample bahan RPH dan boleh juga untuk muat turun dan dapatkan segera. Boleh klik pada butang download disediakan dibawah.

RPH BAHASA MELAYU TAHUN 2 2024/2025
Tip Penggunaan RPH
Melalui aktiviti membaca dan menulis, murid diajar untuk membina kemahiran dalam membaca dan menulis ayat-ayat ringkas dalam Bahasa Tamil.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top