Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

RPH PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3 2024/2025

RPH PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3 2024/2025, Melaksanakan penilaian berkala untuk mengukur pemahaman pelajar terhadap nilai-nilai moral yang diajar dan memastikan perkembangan mereka dalam aspek moral.

RPH PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3 2024/2025

RPH PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3 2024/2025 adalah suatu rancangan pengajaran harian yang disusun oleh guru Pendidikan Moral untuk membimbing pelajar tahun 3 dalam memahami nilai-nilai moral, etika, dan sikap yang baik. Ia bertujuan untuk membentuk peribadi yang beretika, bertanggungjawab, dan berakhlak mulia dalam kalangan pelajar.

  • Pengenalan Nilai-Nilai Moral: Memperkenalkan konsep dan nilai-nilai moral seperti jujur, kasih sayang, bertimbang rasa, dan kerjasama kepada pelajar.
  • Diskusi dan Perbincangan: Mengadakan aktiviti diskusi dan perbincangan berkumpulan untuk membincangkan situasi-situasi dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan nilai-nilai moral.
  • Cerita dan Kisah Teladan: Menggunakan cerita, kisah teladan, atau dongeng untuk menyampaikan nilai-nilai moral kepada pelajar dan merangsang pemikiran kritis mereka.

RPH PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3 2024/2025

Anda boleh merujuk sample bahan RPH dan boleh juga untuk muat turun dan dapatkan segera. Boleh klik pada butang download disediakan dibawah.

RPH PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 2024/2025
Tip Penggunaan RPH
Menganjurkan pelbagai aktiviti yang melibatkan perbuatan baik seperti kerja-kerja sukarela, membantu rakan sekelas, atau memelihara alam sekitar.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top