Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD DSKP ASAS KELESTARIAN TINGKATAN 4

DSKP ASAS KELESTARIAN TINGKATAN 4

DSKP ASAS KELESTARIAN TINGKATAN 4

DSKP ASAS KELESTARIAN TINGKATAN 4 merangkumi matlamat dan panduan pembelajaran untuk mata pelajaran kelestarian dalam kurikulum T4, menyediakan garis panduan yang jelas untuk guru dan pelajar.

  • Matlamat Pembelajaran: Menekankan pemahaman konsep kelestarian alam sekitar dan budaya sivik yang berteraskan nilai-nilai kemanusiaan.
  • Penekanan Terhadap Amalan Kelestarian: Menggalakkan pengurusan sumber alam yang bijak, pemuliharaan alam sekitar, dan kesedaran terhadap impak aktiviti manusia terhadap persekitaran.
  • Pembangunan Kemahiran: Membina kemahiran analisis, kritikal, dan pemikiran kreatif dalam menghadapi isu-isu kelestarian semasa.

DSKP ASAS KELESTARIAN TINGKATAN 4

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Satu tips ilmiah untuk penggunaan DSKP ASAS KELESTARIAN TINGKATAN 4 bagi guru adalah, “Integrasikan aktiviti lapangan, perbincangan berkumpulan, dan projek kajian alam sekitar ke dalam pengajaran untuk memperkukuhkan pemahaman dan pengalaman praktikal pelajar dalam isu-isu kelestarian.”
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top