Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF DSKP BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 2

DSKP BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 2

DSKP BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 2

DSKP Bahasa Kadazandusun Tingkatan 2 adalah dokumen standard yang merangkumi matlamat, pencapaian pembelajaran, dan penilaian untuk mengajar dan belajar Bahasa Kadazandusun pada peringkat tingkatan 2.

  • Matlamat Pembelajaran: Menitikberatkan kemahiran berkomunikasi lisan dan bertulis dalam Bahasa Kadazandusun.
  • Pencapaian Pembelajaran: Mencapai tahap penguasaan kemahiran Bahasa Kadazandusun yang sesuai dengan peringkat tingkatan 2.
  • Penilaian: Menggunakan pelbagai kaedah penilaian termasuk ujian bertulis, ujian lisan, dan penilaian projek untuk menilai pencapaian murid dalam Bahasa Kadazandusun.

DSKP BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 2

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Guru perlu merancang aktiviti pembelajaran yang berfokus pada interaksi lisan dan penulisan dalam Bahasa Kadazandusun untuk membantu murid mencapai matlamat dan pencapaian yang ditetapkan dalam DSKP tersebut.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top