Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD DSKP PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2 SJKC

DSKP PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2 SJKC

DSKP PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2 SJKC

DSKP PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2 SJKC adalah satu dokumen standard yang menetapkan matlamat, objektif, dan penilaian pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Moral bagi murid-murid tahun 2 di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina. Dokumen ini menyediakan panduan kepada guru dalam merancang pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti dalam subjek Pendidikan Moral.

  • Penekanan terhadap pembentukan nilai-nilai moral seperti kejujuran, bertimbang rasa, kesopanan, dan bertanggungjawab.
  • Aktiviti pembelajaran yang merangkumi cerita-cerita moral, perbincangan kumpulan, dan permainan peranan untuk memupuk kesedaran moral dalam murid.
  • Penekanan pada perkembangan emosi dan sosial murid melalui pengajaran nilai-nilai seperti kerjasama, kesederhanaan, dan menghormati orang lain.

DSKP PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2 SJKC

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Guru perlu menyelaraskan pengajaran dengan DSKP Pendidikan Moral tahun 2 SJKC dengan mengintegrasikan aktiviti pembelajaran yang bermakna dan menyeronokkan untuk memastikan murid memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai moral dalam kehidupan seharian mereka.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top