Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

RPH MATEMATIK TAHUN 5 2024/2025

RPH MATEMATIK TAHUN 5 2024/2025,Mendorong pelajar untuk mengaplikasikan konsep-konsep matematik dalam situasi dunia sebenar dan memupuk sikap positif terhadap pembelajaran matematik.

RPH MATEMATIK TAHUN 5 2024/2025

RPH MATEMATIK TAHUN 5 2024/2025 adalah suatu rancangan pengajaran harian yang disusun oleh guru Matematik untuk membimbing pelajar dalam pembelajaran konsep-konsep matematik yang sesuai dengan tahap perkembangan tahun 5. RPH ini bertujuan untuk memperkuatkan kemahiran pelajar dalam menyelesaikan masalah matematik, memperluas pemahaman mereka dalam pelbagai topik matematik, dan membantu mereka mengaplikasikan konsep-konsep tersebut dalam kehidupan harian.

  • Pengenalan Topik Matematik: Memperkenalkan pelbagai topik matematik yang termasuk dalam sukatan pelajaran tahun 5 seperti pecahan, nombor bulat, geometri, dan pengukuran.
  • Aktiviti Pembelajaran: Menyediakan pelbagai jenis aktiviti yang melibatkan perbincangan kumpulan, latihan soalan, permainan matematik, dan eksperimen untuk memperkuatkan pemahaman konsep.
  • Pembelajaran Berpusatkan Pelajar: Mendorong pembelajaran aktif dengan memberi peluang kepada pelajar untuk mencuba penyelesaian masalah sendiri dan berkolaborasi dengan rakan sekelas.

RPH MATEMATIK TAHUN 5 2024/2025

Boleh dapatkan segera dengan muat turun dibahagian butang dan download dibawah.

RPH MATEMATIK TAHUN 3 2024/2025
RPH MATEMATIK TAHUN 5 2024/2025 3
Tip Penggunaan RPH
Melaksanakan penilaian secara berterusan untuk memantau perkembangan setiap pelajar dan menyediakan maklum balas yang sesuai untuk pembangunan setiap pelajar.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top